Disclaimer

Bescherming van de privacy


Uw gegevens kunnen worden geregistreerd om uw vragen te kunnen behandelen. Mits u daarmee nadrukkelijk instemt, zullen uw persoonlijke gegevens mogen worden doorgespeeld naar de partners van Suzy Jacops. Op geen enkel ogenblik zullen ze voor commerciële doeleinden aangewend worden.
In toepassing van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy in verband met gegevens met een persoonlijk karakter, hebt u een recht van inzage in deze gegevens. Daartoe kunt u schriftelijk contact opnemen met Suzy Jacops, Rijksweg 203 bus 1 - 3650 Dilsen-Stokkem (België).

Aansprakelijkheidsclausule


Via deze website wil Suzy Jacops u informeren over consumentenbedrog. Deze informatie is niet noodzakelijk volledig, actueel of accuraat. Vanzelfsprekend wordt alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie zo exact en actueel mogelijk is. Aarzel niet om aan Suzy Jacops eventuele fouten of tekortkomingen te melden die u opmerkt op de website.
Suzy Jacops is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zou leiden door het gebruiken van gegevens op deze website, zelfs niet wanneer die gegevens verwarrend, verkeerd of voorbijgestreefd zijn. Hetzelfde geldt voor elke informatie die u vindt op een website waarnaar de Suzy Jacops-webstek via een link verwijst.

Copyright


Suzy Jacops geeft de bezoeker van deze website de toelating om de gepubliceerde gegevens te kopiëren, te printen en te citeren op voorwaarde dat dit voor niet-commerciële doeleinden gebeurt en dat de bron duidelijk vermeld wordt.