Bachbloesem therapie

Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Beuk
Voor mensen die het moeilijk vinden om de tekortkomingen van anderen te begrijpen. Ze vinden anderen dwaas, dom en irritant. Ze zijn kritisch naar anderen, onverdraagzaam en niet erg empatisch. Beukmensen vinden zichzelf perfectionisten en accepteren niet dat anderen hun idealen hebben en een gegronde reden hebben om te doen zoals ze doen. Beukmensen zijn niet altijd recht door zee en lijken soms rustig en geduldig terwijl ze van binnen ziedend zijn. Ze zijn intolerant uit onzekerheid. De geestesgesteldheid van de beukmens verraadt levensangst en ook een gevoel van superioriteit.


Wilde Cichorei
Voor degenen die vriendelijk en liefdevol zijn en soms betuttelend. Ze voelen zich het lekkerst als iemand ze nodig heeft, hun bezorgdheid kan op bepaalde momenten verstikkend werken. Ze voelen zich al snel gekwetst en proberen de mensen van wie ze houden op een bezitterige manier vast te houden.


Bronwater
Voor hen die zich aan strikte regels houden. Ze kunnen gelovig zijn of andere normen hebben waaraan ze zich proberen te houden. Ze zijn te idealistisch en kunnen fanatiek worden. Het zijn perfectionisten en verwachten perfectie van zichzelf en anderen. Het zijn harde leermeesters en hebben de neiging vol eigendunk te zijn, en willen als voorbeeld dienen voor anderen. Ze kunnen steeds intoleranter worden en er prat op gaan dat ze zichzelf veel plezier ontzeggen, maar zijn zeer gespannen door zelfverwijt en door het constant blijven proberen aan hun eigen starre regels te houden.


IJzerhard
Voor hen die een sterke wil hebben en zeer moedig zijn, en anderen tot hun zienswijze willen bekeren. Fanatieke mensen die veel geven om verschillende dingen: het milieu, natuurbehoud, politiek, religie, daklozen etc. Ze kunnen zo enthousiast zijn over waar ze mee bezig zijn dat ze zichzelf voorbij lopen.

Wijnstok
Voor hen die erg zelfverzekerd zijn. Het zijn leiders, beslissers, ambitieus en vastbesloten. Ze kunnen erg overheersend zijn en zo dwingend zijn dat ze anderen emotioneel beschadigen als die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Wijnstokkinderen zijn veeleisend, agressief en vaak pestkoppen.