Bachbloesem therapie

Eenzaamheid

Struikheide
Voor hen die behoefte hebben aan gezelschap, het nodig vinden over zichzelf te praten of hun kwaaltjes en een verhaal vertellen aan eenieder die wil luisteren. Daarom zullen anderen vaak proberen hen te mijden, met als gevolg dat ze zich eenzaam en ongelukkig voelen. Ze kunnen zich steeds meer gaan afsluiten van anderen, zodat ze constant met hun eigen problemen bezig zijn. Als ze met iemand praten, pakken ze diens arm vaak vast om hun aandacht "vast te houden" en, als het de ander lukt om iets te zeggen, zal dat eenvoudigweg gebruikt worden om een volgend iets over zichzelf te vertellen. Het is voor iemand anders erg moeilijk er iets tussen te krijgen of om weg te komen.


Reuzenbalsemien
Voor hen die ongeduldig en snel geïrriteerd zijn, voor hen die altijd maar haasten, niet kunnen wachten, en die onrustig en nors worden bij mensen die langzamer zijn dan zichzelf.


Waterviolier

Voor waardige, fiere mensen. Net zoals de plant zijn zij afstandelijk en in zichzelf gekeerd. In de woorden van dr. Bach: Voor hen die graag alleen zijn, of ze nu ziek of gezond zijn. Het zijn zeer rustige mensen die hun eigen gang gaan, weinig praten en zachtmoedig zijn. Zeer onafhankelijk, bekwaam en hebben niemand nodig. Bemoeien zich niet met anderen en gaan hun eigen gang. Vaak zeer slim en getalenteerd. Hun rust en kalmte is een zegen voor anderen.